Disleksi Danışmanlığı, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvuran ve başvuruları sonrasında DİSLEKSİ TANISI alan çocuklara ve ailelerine verilen bir hizmettir. Bu hizmet içerisinde genellikle aileler;

 • Çocuklarının nasıl eğitim alması gerektiği ile ilgili,
 • Bu eğitim sürecinde sabrın ve motivasyonun önemiyle ilgili
 • Çocuğun devam ettiği okuldaki idari birim ve sınıf öğretmeniyle nasıl işbirliği yapılmasıyla ilgili 
 • Çocuğun yapması gereken aktiviteler
 • Çocuğun oynaması gereken oyunlar
 • Çocuğun özel yetenekleri
 • Motivasyon, takdir ve teşekkür süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Disleksi Nedir?

Disleksi, bireylerin normal veya üstün zekâ seviyesinde olmasına rağmen belirli becerilerinde problem yaşamasına neden olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle dişlektik bireylerde okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşandığı görülmektedir. Disleksi ile ilgili ilk bulgular 1986 yılında İngiliz doktor olan W. Pringle Morgan tarafından elde edildi. 14 yaşındaki Percy isimli bir çocukla çalışmalarda bulunan Pringle Morgan British Medical Journal’da yayımladığı makalesinde. Percy’nin her zaman akıllı ve zeki bir tutum içinde olduğunu ve arkadaşlarından geride kalan hiçbir yönü olmamasına rağmen okuyamadığını belirtmişti. Bu dönemlerde disleksinin görme sistemiyle ilgili olduğu düşünülse de daha sonra yapılan çalışmalarda disleksinin görme sistemiyle ilgili bir bozukluk olmayıp dil sistemiyle ilgili bir bozukluk olduğu ortaya kondu.

Disleksik çocuklarda genellikle okuma ve yazmada güçlük çekildiği görülmektedir. Bu da çocukların yaşadığı bu güçlükten dolayı öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalmasına neden olabilmektedir.  

DİSLEKSİ NE DEĞİLDİR?

Genellikle disleksik çocukları olan aileler disleksi tanımını bilmedikleri için disleksiye zihinsel bir engel olarak yaklaşmaktadır. Fakat bu yanlış bir yaklaşımdır. Yukarıda bahsettiğimiz disleksi nedir bölümünün ardından disleksiye yüklenen anlamları kırmak için burada disleksi ne değildir bölümü oluşturduk.

 • Disleksi zihinsel bir engel değildir.
 • Disleksiye bir hastalık olarak yaklaşmak doğru değildir. Çünkü disleksi bir hastalık değildir ve herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Disleksik çocuklara ilaç tedavisi öneriliyorsa bu yalnızca disleksi ile beraber görülebilecek olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılacak ilaçlardır.
 • Disleksi ile ilgili bilinen en büyük başka bir yanlış görme ve işitme gibi duygusal ve davranışsal bozukluklar nedeniyle öğrenememe durumu gibi yaklaşılmasıdır. Disleksi duyu organları, duygusal veya davranışsal bozukluklar nedeniyle öğrenememe durumu değildir.
 • Genellikle disleksik bireylerin olağanüstü yetenekleri olduğu düşünülür fakat her disleksiğin bu yetenekleri olmayabilir.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Okuma Bozukluğu

Disleksik çocuklarda sıkça rastlanan bir belirti olan okuma güçlüğü nedir buna beraber bakalım. Genel olarak disleksik kişilerde rastlanan bu belirti kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, heceleri atlama veya karıştırma, harfleri karıştırma ve duraksayarak okuma gibi okuma güçlüğü çekerler.

disleksi yazma bozukluğu

Yazma Bozukluğu

Disleksik bireylerin yazı yazmak istediği zamanlarda bazı harfleri, sembolleri ve rakamları karıştırarak hatalı kullanmaları olasıdır.Örneğin; E harfini ters yazabilirler veya bu harf yerine ‘’3 ‘’ rakamını kullanabilirler. Benzer görünüşteki harfler olan ‘’b’’ ve ‘’d’’ , ‘’n’’ ve ‘’u’’ harfini karıştırma gibi hatalar kolaylıkla yapılabilmektedir.

 

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Disleksi ile yaşayan biretler basit komutları takip edemeyip öğrenme güçlüğü yaşayabilmektedir. Örneğin; sağını ve solunu karıştırma, ayakkabıları ters giyme gibi durumlara rastlanabilmektedir.

Anlama Güçlüğü

Anlama Güçlüğü

Genellikle disleksiyle beraber görülen dikkatsizlikle alakalı bir belirtidir. Disleksik çocuklarda disleksi ile beraber dikkatini sürdürme konusunda güçlük çekebilir ve bu nedenle de anlama bozukluğu problemiyle karşı karşıya kalabilirler.

Disleksik Olduğu Düşünülen Bir Çocuk İçin Ne Yapılmalıdır?

Günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan ‘’ internetten okuduğunuz bir bilgiyle’’ çocuğunuza kendiniz disleksi tanısı koymayın. Disleksi tedavisi ile ilgilenen bir birim olan Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerine başvurabilirsiniz. Bu başvurunuz sonrasında çocuğunuza Disleksi Tanısı koyulduysa eğer sizlerde Albatros Balıkesir bünyesinden danışmanlık alabilir ve

Çocuğunuzun;

 • Hangi aktivitelerde bulunması gerektiğiyle ilgili
 • Hangi oyunlarla oynaması gerektiğiyle ilgili,
 • Okul idaresi ve öğretmeniyle bu konuda nasıl işbirliği yapmanız gerektiğiyle ilgili,
 • Çocuğunuzun özel yetenekleri ve buna nasıl yönelmeniz gerektiğiniz ile ilgili,
 • Çocuğunuzu motive edip, nasıl takip ve takdir etmeniz gerektiğiyle ilgili

Bilgiler alabilirsiniz.

Albatros Balıkesir İletişim

 • 0552 4651312
 • 05052601006
 • albatrosbalikesir@gmail.com

Paşaalanı Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi No 8 Karesi/ Balıkesir