Öğrenme bozukluğu çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma, okuma, dinleme, mantık yürütme, yazma, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşandığı durumdur. Bu durum kişilerin bilgiyi depolaması, işlemesi ve üretiminde zorluk yaşamasına neden olmaktadır.  Öğrenme güçlüğü yetişkinlerde de görülüyor olsa da genellikle çocuklarda görünme olasılığı daha sık olan bir durumdur.

Öğrenme Bozukluğu Belirtileri

Öğrenme bozukluğu belirtileri genellikle okul öncesi ve ilköğretim dönemine göre farklılık göstermektedir. Okul öncesi dönemde;

 • Çocukların konuşmaya başlamasında gecikme
 • Kelimelerin telaffuzunda bozukluk veya yeni kelime öğrenmede yaşanan zorluk
 • Motor hareketlerin gelişiminde görülen yavaşlık (Örneğin; düğme ilikleme, ayakkabı bağlama)

İlköğretim döneminde görülen belirtiler

 

 • Okuma yazmada ve sayıları öğrenmede yaşanan zorluk
 • Matematikteki işaretleri karıştırma (x- +)
 • Kelimelerin tersten okunması (ev ve)
 • Yüksek sesle okumaktan çekinmek
 • Yazmayı reddetmek
 • Saat öğrenmede zorluk
 • Sağ- sol, kuzey- güney gibi yön kavramlarını ayırt edememek
 • Arkadaşlık kurmada zorluk
 • Ödev yapmayı unutma
 • Nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgisizlik vb.

Durumlarda ilköğretim döneminde görülen belirtilerdir.

Öğrenme Bozukluğu Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Öğrenme Bozukluğu Danışmanlığı

Öğrenme bozukluğu olan çocukların öğrenme süreçlerinin yönetilmesi için öğrenme bozukluğu tespit edilen çocukların danışmanlık alması gerekmektedir. Bu danışmanlık ile çocukların öğrenme süreci yönetilmekte, ailelere gereken bilgiler verilmektedir.

 

 • Öğrenme bozukluğu bir zekâ sorunu veya hastalık değil bir farklılıktır. Bu nedenle ilaçla yapılan bir tedavisi bulunmamaktadır.
 • Verilen danışmanlık ile ailelerde bu sürecin içerisine sokulmaktadır.
 • Öğretmenler ve aileler arasında nasıl iş birliği yapılacağı ve öğrencilerin durumunun nasıl kontrol edilmesi gerektiği aileye aktarılmaktadır.

Bu süreçlerle beraber çocuğa yaklaşımını öğrenen aileler çocuklarını teşvik ederek daha hızlı gelişim alınmasında en büyük etken konumundadır. Bunun yanı sıra danışmanlık alan çocuklarda kısa süredeki gelişimler hem çocuğu hem de aileyi önemli ölçüde etkilemektedir.

Albatros Balıkesir İletişim

 • 0552 4651312
 • 05052601006
 • albatrosbalikesir@gmail.com

Paşaalanı Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi No 8 Karesi/ Balıkesir